Đăng ký cung cấp Dịch vụ

Lưu ý:

  • Tài khoản đăng nhập: email,số điện thoại…được dùng để quản lý gian hàng là không thể thay đổi
  • Thông tin Nhà cung cấp: Số GpKD/Mã số thuế, tài khoản ngân hàng là không thể thay đổi,chỉ được cập nhật 1 lần khi khởi tạo gian hàng.
  • Để cập nhật thông tin, vui lòng gửi ticket yêu cầu hỗ trợ
Drop your file here or click here to upload You can upload up to 2 files
Tải ảnh chụp giấy DKKD hoặc giấy phép
0
 characters
Bằng việc xác nhận này,Bạn đồng ý rằng đã đọc hiểu đầy đủ và tuân thủ các chính sách,điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi