Quản lý Đơn đặt hàng (Customer)

Đơn đặt hàng – Còn có tên gọi khác là Đơn hàng, Đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ của Khách Hàng thực hiện trên hệ thống ” Việt Nam Du Lịch ” tại địa chỉ website: https://vietnamdulich.vn hay các kênh bán hàng khác do ” Việt Nam Du Lịch ” quản lý và vận hành như: fanpage,social network…

Người dùng/Khách hàng cần tìm hiểu, xem đọc kỹ thông tin,hình ảnh mô tả sản phẩm dịch vụ, các quy định và chính sách của Nhà cung cấp đối với sản phẩm dịch vụ về: thanh toán, hoàn tiền, hủy đơn hàng…trước khi tiến hành tạo đơn đặt hàng đối với sản phẩm dịch vụ. Nếu có vấn đề gì chưa hiểu hoặc không rõ thì người dùng/khách hàng có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ của ” Việt Nam Du Lịch ” hoặc liên hệ trực tiếp với Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ.

Người dùng/Khách hàng cũng cần đọc hiểu đầy đủ và có trách nhiệm tuân thủ các nội quy,chính sách và các điều khoản và điều kiện sử dụng được đăng tải công khai trên hệ thống ” Việt Nam Du Lịch ” trước khi tiến hành đặt hàng sản phẩm dịch vụ, bao gồm:

 • Quy định chung
 • Phương thức thanh toán
 • Hủy đơn hàng và hoàn tiền
 • Giải quyết tranh chấp khiếu nại

Lưu ý: Người dùng/Khách hàng sau khi đặt đơn đặt hàng thì trong phạm vi và khả năng có thể như: Chụp ảnh màn hình, Máy in, tạo file pdf, Email….để lưu trữ các nội dung của Sản phẩm dịch vụ, các dịch vụ đi kèm, thuế phí bảo hiểm… tại thời điểm tiến hành tạo đơn đặt hàng để tránh việc các thông tin có thể bị thay đổi nội dung do yếu tố chủ quan lẫn khách quan, do yếu tố thời gian, do yếu tố kinh doanh theo mùa….

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ ĐƠN ĐẶT HÀNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ

 • Bước 1: Bạn truy cập vào website, tại phần góc bên trên,bên phải của header website,click vào “Đăng Nhập / Sign-in” và tiến hành truy cập vào website bằng tài khoản khách hàng được cung cấp.
 • Bước 2: Sau khi sign-in, bạn click vào trang “Quản lý Tài khoản” cũng tại vị trí đó. Hoặc mở trang: https://vietnamdulich.vn/my-account
 • Bước 3: Chọn mục ” Đơn Hàng / Orders ” tại Tab menu bên trái của trang “My Account” để vào phần quản lý đơn hàng

Tại mục ” Đơn Hàng ” – Khách hàng sẽ nhìn thấy danh sách các đơn hàng mà Khách hàng đã thực hiện việc đặt dịch vụ.

 • Cột “edit” : Để cập nhật,thay đổi thông tin về sản phẩm dịch vụ và số lượng của đơn đặt hàng hoặc dùng để hủy đơn đặt hàng.
 • Cột ” Mã Đơn Hàng #” : xem thông tin chi tiết về Đơn hàng: Khách hàng vui lòng click chuột vào Đơn hàng tương ứng.
 • Cột ” Sản phẩm Dịch vụ ” : Xem sản phẩm dịch vụ và các thông tin về dịch vụ mà mình đã đặt
 • Cột ” Thời gian ” : Hiển thị thông tin về thời gian, ngày bắt đầu – ngày kết thúc của sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu và lựa chọn của Khách hàng.
 • Cột ” Số Lượng ” : Hiển thị thông tin về số lượng sản phẩm dịch vụ như: Số phòng, số người, số vé, số xe…
 • Cột “Tổng Đơn Hàng / Total Amount” : Hiển thị thông tin Tổng giá trị Đơn đặt hàng
 • Cột “Trạng thái Đơn Hàng / Order status”: thông tin về trạng thái đơn hàng hiện thời của Đơn đặt hàng

Thay đổi/cập nhật/hủy đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ:

Khi Khách hàng có nhu cầu thay đổi/cập nhật thông tin liên quan đến nội dung sản phẩm dịch vụ, số lượng, thời gian kế hoạch liên quan đến đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ. Những thay đổi/cập nhật này sẽ cần được sự chấp nhận đồng ý từ Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ và/hoặc sự chấp thuận đồng ý của ” Việt Nam Du Lịch “. Để thuận tiện, Khách hàng nên có sự trao đổi trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của Nhà cung cấp hoặc ” Việt Nam Du Lịch ” để thúc đẩy việc liên hệ với Nhà cung cấp và để các bên liên quan đến đơn đặt hàng có thể hỗ trợ việc này một cách nhanh nhất và tốt nhất.

Khi muốn hủy đơn đặt hàng, Khách hàng nên lưu ý và xem lại chính sách hủy đơn hàng và hoàn tiền của Nhà cung cấp và/hoặc của ” Việt Nam Du Lịch ” trước khi quyết định vì việc này sẽ liên quan đến việc số tiền được hoàn cho Khách hàng

Để tiến hành yêu cầu các thay đổi,cập nhật/hủy đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ thì Khách hàng thực hiện các bước như sau:

 • Truy cập vào trang: Quản lý Tài khoản/Đơn Hàng/
 • Chọn Đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ mà bạn muốn thay đổi/cập nhật/hủy đơn đặt hàng
 • Tại đơn đặt hàng tương ứng muốn điều chỉnh, chọn biểu tượng, click chuột vào “Edit”
 • Khi muốn thay đổi/cập nhật Đơn đặt hàng: Khách hàng chọn mục,nội dung muốn thay đổi (ví dụ: Sản phẩm dịch vụ,thời gian,dịch vụ đi kèm….) + Click “Update Order / Cập nhật”
 • Nếu muốn hủy đơn đặt hàng: Khách hàng chọn và click “Cancel Order / Hủy đơn hàng” .

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể yêu cầu hỗ trợ trực tiếp từ ” Việt Nam Du Lịch ” và/hoặc từ Nhà cung cấp khi cần thông qua các công cụ: Nhắn tin, Chat , Điện thoại, Email , kênh thông tin mạng xã hội….

 • Việc thay đổi/cập nhật/hủy đơn đặt hàng mà Khách hàng yêu cầu sự hỗ trợ từ ” Việt Nam Du Lịch ” hoặc Nhà cung cấp theo các cách này được hiểu là Khách hàng ủy quyền cho ” Việt Nam Du Lịch ” hoặc Nhà cung cấp thực hiện các hành động này và không làm thay đổi bản chất các quyền lợi và trách nhiệm của Khách hàng đối với đơn đặt hàng.
 • Khi khách hàng yêu cầu ” Việt Nam Du Lịch ” hoặc Nhà cung cấp thực hiện,có thể do nhiều nguyên nhân khách quan như: Email bị chậm hoặc việc tiếp nhận tin nhắn bị chậm do mạng internet, không liên hệ được với nhân viên ” Việt Nam Du Lịch ” hoặc Nhà cung cấp…dẫn đến việc hành động hỗ trợ xử lý đơn hàng chậm so với thời điểm khách hàng yêu cầu. Việc này sẽ có thể ảnh hưởng đến thời gian theo quy định chính sách hủy đơn hàng và hoàn tiền. Do vậy, ” Việt Nam Du Lịch ” khuyến khích khách hàng chủ động tìm hiểu,quản lý tài khoản và tự thực hiện các thay đổi/cập nhật/hủy đơn đặt hàng kịp thời với thời điểm lựa chọn. ” Việt Nam Du Lịch ” và Nhà cung cấp hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho những quyết định,yêu cầu và hành động như vậy.

Bộ phận quản trị ” Việt nam Du lịch .vn “