Hướng dẫn dành cho Nhà cung cấp/bán hàng

1. Khi Nhà cung cấp sử dụng tài khoản để mua hàng, như một người dùng/Khách hàng. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng cho Khách hàng và Hướng dẫn đặt đơn hàng

2. Nhà cung cấp sử dụng tài khoản dành cho Người bán để quản trị các thông tin về các sản phẩm dịch vụ,dịch vụ đi kèm,thuế phí,địa điểm đón khách hàng, các mã giảm giá,đơn hàng…. như sau:

Đăng nhập và quản lý tài khoản Nhà cung cấp từ trang quản trị

Tài khoản dành cho Nhà cung cấp có thể quản lý bằng 2 cách

 • Quản lý trực tiếp từ trang quản trị dành cho Nhà cung cấp ( Backend )
 • Quản lý trực tiếp từ giao diện người dùng ( Frontend )

3. Hướng dẫn tạo sản phẩm dịch vụ

Sau đây là ví dụ về chỉnh sửa màn hình bài đăng cho các danh mục khác nhau:

Hướng dẫn dành cho Nhà cung cấp/bán hàng|Việt Nam Du Lịch .vn

Cài đặt và Thiết lập cơ bản cho Sản phẩm dịch vụ

Lịch vận hành sẵn có là một trong những phần chính của công cụ đặt phòng. Bạn có thể tìm thấy cài đặt Lịch sẵn có trong phần “Cài đặt cơ bản” của từng đối tượng đặt phòng. Họ đang:

 • Có sẵn từ Ngày, Có sẵn đến Ngày – chúng xác định phạm vi ngày chính mà đối tượng có sẵn để đặt trước (bắt buộc)
 • Tính khả dụng theo chu kỳ: bắt đầu sau N ngày một lần – hữu ích cho các chuyến du lịch trên biển và các hoạt động kinh doanh tương tự, trong đó đối tượng của bạn có sẵn để đặt trước trong N ngày kể từ ngày có sẵn trước đó (để trống hoặc 0 để bỏ qua tùy chọn này)
 • Tính khả dụng theo chu kỳ: khả dụng N ngày sau khi bắt đầu – nếu giá trị trường trước đó > 1, đối tượng sẽ có sẵn để đặt trước N ngày tiếp theo sau khi chu kỳ mới bắt đầu bao gồm cả ngày bắt đầu (đối với các chuyến du ngoạn, giá trị này thường sẽ là 1)
 • Ngày loại trừ – loại trừ ngày khỏi lịch Sẵn có. Bạn có thể chỉ định bất kỳ số ngày nào ở đây (tùy chọn)
 • Số lượng khách tối đa – phải từ 1 trở lên (bắt buộc)
 • Số lượng đồ vật – số lượng phòng giống nhau, ô tô, v.v. (tùy chọn)
Hướng dẫn dành cho Nhà cung cấp/bán hàng|Việt Nam Du Lịch .vn

Đối với các chuyến tham quan và sự kiện tương tự có thời gian đặt chỗ “tùy chỉnh lặp lại” trong cài đặt quy tắc đặt chỗ, “Phần Lịch trình” bổ sung sẽ được hiển thị. Bạn phải chỉ định Thời lượng diễn ra sự kiện của mình tại đây và thêm thời gian có sẵn để đặt chỗ vào mỗi ngày trong tuần. Lưu ý rằng bạn cần nhấp vào nút “Lưu lịch” trong phần này để áp dụng các thay đổi của mình.

Danh mục Sản phẩm dịch vụ

Các cấu hình bài đăng cơ bản được tạo dưới dạng thuật ngữ trong phân loại “Danh mục” để sử dụng làm mẫu trong đối tượng đặt chỗ của chúng tôi. Bạn nên xác định tại đây quy tắc đặt phòng, thuế, dịch vụ bổ sung, câu hỏi và câu trả lời, các nguyên tắc phân loại khác, mô tả từng bước và tích hợp bản đồ Google. Bạn có thể tạo bao nhiêu danh mục tùy thích.

Yêu cầu ít nhất một danh mục được định cấu hình để sử dụng trong quá trình tạo bài đăng đối tượng đặt chỗ

Hướng dẫn dành cho Nhà cung cấp/bán hàng|Việt Nam Du Lịch .vn

Cài đặt Lịch sẵn có chính có thể bị ghi đè một phần bởi giá trong phần “Giá”. Vì mọi mức giá đều có tùy chọn “Ngày bắt đầu”, bạn có thể loại trừ, ví dụ: Thứ Hai khỏi “Ngày bắt đầu” ở tất cả các mức giá và đối tượng đặt phòng sẽ không có sẵn để đặt phòng vào tất cả các ngày Thứ Hai

Thiết lập Lịch sẵn có cho Sản phẩm dịch vụ trên giao diện người dùng

Theo mặc định, Lịch sẵn có được hiển thị trên trang đối tượng đặt chỗ ở giao diện người dùng của trang web (bạn có thể thay đổi lịch này trên trang cài đặt plugin). Nó chứa giá cho từng ngày có sẵn (chúng được hiển thị khi bạn di chuột qua một ô) và được đồng bộ hóa với tiện ích biểu mẫu đặt phòng.

Hướng dẫn dành cho Nhà cung cấp/bán hàng|Việt Nam Du Lịch .vn

Dưới đây là ví dụ về lịch có sẵn theo chu kỳ:

Hướng dẫn dành cho Nhà cung cấp/bán hàng|Việt Nam Du Lịch .vn

Thiết lập các cài đặt Giá cho sản phẩm dịch vụ

Hệ thống thiết lập giá cho Sản phẩm dịch vụ rất dễ sử dụng và cực kỳ linh hoạt trong việc điều chỉnh bất kỳ biến thể giá nào dựa trên mùa (ngày), ngày trong tuần (giá cuối tuần, v.v.), số lượng khách hoặc/và số ngày/đêm.

Trên trang chỉnh sửa đối tượng đặt Sản phẩm dịch vụ của bạn, phần giá và mức giá mới sẽ giống như trên ảnh chụp màn hình bên dưới

Hướng dẫn dành cho Nhà cung cấp/bán hàng|Việt Nam Du Lịch .vn

 

  • Tiêu đề – sẽ xác định tỷ lệ ở phần phụ trợ và hiển thị trong lịch sẵn có (bắt buộc).

  • Ngày từ, Ngày đến – khoảng thời gian tỷ giá được kích hoạt. Bạn có thể thiết lập cả hai, hoặc chỉ một trong số chúng hoặc để trống tất cả (để sử dụng tỷ lệ liên tục).

  • Đặt số lượng tối thiểu, Đặt Số lượng tối đa – giới hạn số ngày/đêm có sẵn cho một lần đặt phòng (tùy chọn). Nếu bạn sử dụng thời gian đặt phòng “tùy chỉnh định kỳ” trong quy tắc đặt phòng của mình, tùy chọn này sẽ chỉ định số lượng khách tối thiểu/tối đa cho mỗi lần đặt phòng.

  • Tỷ giá áp dụng cho các ngày – giới hạn các ngày trong tuần mà tỷ giá sẽ được sử dụng. Ví dụ: chỉ chọn Thứ Sáu và Thứ Bảy cho giá “đêm cuối tuần”.

  • Ngày bắt đầu – các ngày trong tuần mà việc đặt chỗ có thể được bắt đầu. Nó có thể hữu ích cho việc đặt chỗ cả ngày lẫn đêm (căn hộ, ô tô, v.v.). Nếu bạn sử dụng khoảng thời gian đăng ký “tùy chỉnh định kỳ”, bạn nên thiết lập thời gian trống cho mỗi ngày cần thiết trong tuần trong phần Lịch trình của trang.

  • Giá chung – giá được sử dụng trong tính toán nếu không áp dụng giá có điều kiện (bắt buộc).

  • Giá từ – sẽ được sử dụng để hiển thị trong mô tả đối tượng đặt phòng ở giao diện người dùng trên trang kết quả tìm kiếm, trong đầu ra mã ngắn “tất cả các mặt hàng” và trong bài đăng duy nhất của đối tượng đặt phòng. Nếu để trống, giá trị từ trường giá chung sẽ được sử dụng.

  • Giá có điều kiện – giá thay đổi tùy thuộc vào số lượng khách hoặc/và số ngày/đêm (tùy chọn).

Trên mỗi yêu cầu tính giá, tất cả các điều kiện sẽ được kiểm tra từ trên xuống dưới của danh sách quy tắc và giá sẽ được tính cho từng điều kiện thực. Giá tính toán cuối cùng sẽ được sử dụng.

Ví dụ : nếu bạn muốn đặt một giá cho đặt phòng với thời lượng >= 2 đêm và một giá khác cho thời lượng >= 4 đêm, quy tắc “4 đêm” phải ở cuối danh sách quy tắc. Ngược lại, đối với đặt phòng “4 đêm”, giá được tính sẽ tuân theo quy tắc “thời lượng >= 2 đêm” vì giá này cũng đúng và được tính lần cuối.

Trước khi lưu giá, bạn có thể sắp xếp các giá đã tạo trong phần “Giá có điều kiện” chỉ bằng cách kéo và thả chúng bằng chuột.

Mỗi yêu cầu tính giá sẽ sử dụng tỷ giá đầu tiên, có thể áp dụng cho những ngày đã chọn.
Ví dụ : nếu bạn có giá cuối tuần và giá chung “tất cả các ngày”, giá cuối tuần phải được đặt ở đầu danh sách giá. Bạn có thể sắp xếp các mức giá đã tạo bất kỳ lúc nào chỉ bằng cách kéo và thả chúng bằng chuột.

Bạn có thể tạo bất kỳ số lượng giá nào tùy theo mô hình kinh doanh cho thuê của mình.

Hướng dẫn dành cho Nhà cung cấp/bán hàng|Việt Nam Du Lịch .vn

Đặt cọc / Thanh toán trả trước

Kể từ bạn có thể đặt số tiền đặt cọc cố định/hoặc đặt cọc theo phần trăm(%) cho từng đối tượng đặt chỗ trên trang chỉnh sửa đối tượng đặt chỗ.

Hướng dẫn dành cho Nhà cung cấp/bán hàng|Việt Nam Du Lịch .vn

Nhóm độ tuổi ( Tùy thuộc vào loại sản phẩm dịch vụ nếu có )

Nếu muốn đặt giá dựa trên độ tuổi của khách hàng, bạn phải thêm tất cả các độ tuổi làm thuật ngữ trong phân loại Độ tuổi. Lưu ý rằng trường meta “đặt hàng” đó là bắt buộc. Nó xác định độ tuổi chính để tính giá cơ bản. Với số nhỏ nhất sẽ là độ tuổi chính (thường là – người lớn), các số còn lại sẽ được sắp xếp theo ASC.

Chọn đặc điểm,phân loại cho Sản phẩm Dịch vụ

Bạn có thể tạo các phân loại tùy chỉnh khác nhau (Tính năng, Tiện nghi, Hoạt động, Điểm đến, v.v.) từ menu “Phân loại” để sử dụng với Danh mục ở bước tiếp theo. Mỗi phân loại được tạo ra đầu tiên dưới dạng một thuật ngữ. Sau đó, sau khi cập nhật trang web, phân loại sẽ xuất hiện trong menu chính của plugin cùng với tên của nó.

Vấn đề cần lưu ý và hay gặp

Cho phép bạn thêm Câu hỏi & Câu trả lời vào trang đối tượng đặt mua sản phẩm dịch vụ của mình một cách đơn giản, bằng cách tạo các bài đăng Câu hỏi thường gặp và chọn chúng khi chỉnh sửa bài đăng đối tượng đặt phòng.

Hướng dẫn dành cho Nhà cung cấp/bán hàng|Việt Nam Du Lịch .vn

Hướng dẫn dành cho Nhà cung cấp/bán hàng|Việt Nam Du Lịch .vn

Dịch vụ đi kèm

Theo cách tương tự, bạn có thể tạo các dịch vụ bổ sung để bán chúng khi đặt trước. Giá dịch vụ có thể được tính theo Đặt chỗ, theo Người, theo Ngày, theo Đêm, theo Người/ngày hoặc theo Người/đêm. Đây có thể là một mức giá chung cho mọi lứa tuổi hoặc một mức giá khác nhau theo độ tuổi.

  • Dịch vụ đi kèm có thể thiết lập cùng với địa điểm ( Ví dụ Tour Hải Phòng, Quảng Ninh. Dịch vụ đi kèm là Vé tàu tham quan Vịnh Hạ Long, chỉ có ở Quảng Ninh )

  • Bắt buộc hoặc tùy chọn

  • Tương tự như như Dịch vụ đi kèm, sẽ tính theo đặc điểm của Sản phẩm Dịch vụ. Nhưng không phụ thuộc vào địa điểm

  • Thuế, Phí, Bảo hiểm…có loại bắt buộc hoặc không bắt buộc cho Khách hàng tùy chọn

Hướng dẫn dành cho Nhà cung cấp/bán hàng|Việt Nam Du Lịch .vn

Điểm đón tiếp

Điểm đón này có thể là địa chỉ Khách sạn, hoặc địa điểm tập trung, địa điểm đón khách

Nếu bạn đã kích hoạt “Thêm chức năng địa điểm tiếp đón” Địa điểm sẽ xuất hiện trên trang tổng quan. Loại bài đăng này dùng để lưu trữ địa chỉ, tên các điểm hẹn để sử dụng khi chỉnh sửa bài đăng đối tượng đặt chỗ.

Hướng dẫn dành cho Nhà cung cấp/bán hàng|Việt Nam Du Lịch .vn

Hướng dẫn dành cho Nhà cung cấp/bán hàng|Việt Nam Du Lịch .vn

 

Bộ phận quản trị ” Việt nam Du lịch .vn”