QUY ĐỊNH CHUNG

ĐỊNH NGHĨA CÁC CHỦ THỂ,ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Tên gọi và các định nghĩa về các chủ thể,đối tượng được quy định và thống nhất trong tất cả các quy định, các chính sách và điều khoản và điều kiện sử dụng được công khai trên website: https://vietnamdulich.vn . Tất cả mọi người khi truy cập,tìm hiểu khai thác thông tin,thực hiện các hành động tương tác,sử dụng các công cụ chức năng,tạo đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ qua website này và các kênh thông tin,mạng xã hội thuộc quyền quản lý vận hành của chúng tôi đều phải có nghĩa vụ đọc hiểu đầy đủ và đồng ý công nhận và tuân thủ.

Việt Nam Du Lịch – là hệ thống thương mại điện tử tại địa chỉ website : https://vietnamdulich.vn và các kênh,mạng xã hội khác đăng ký hoạt động theo mô hình cổng thông tin,sàn thương mại điện tử, hiện thuộc quyền sở hữu, quản lý và vận hành bởi Công ty cổ phần Dịch vụ HBS.

Website – là website do Việt Nam Du Lịch sở hữu,quản lý và vận hành tại địa chỉ: https://vietnamdulich.vn

Người dùng (hay còn được gọi là Người sử dụng )- tên gọi của tất cả những người sử dụng công cụ,thiết bị truy cập đọc xem,tham khảo thông tin,hành động tương tác,sử dụng các chức năng và dịch vụ được Việt Nam Du Lịch cung cấp trên website và các kênh mạng xã hội khác do Việt Nam Du Lịch sở hữu,quản lý và vận hành.

Nhà cung cấp – Là cá nhân,tổ chức,đơn vị,phòng khám,doanh nghiệp,công ty…tổ chức hoạt động,vận hành và/hoặc kinh doanh trong các lĩnh vực như: Khách sạn,chỗ nghỉ lưu trú,homestay resort,du lịch lữ hành trong nước và/hoặc quốc tế,dịch vụ tư vấn,dịch vụ bán vé,dịch vụ cho thuê xe, dịch vụ cho thuê tài sản…có đăng ký tài khoản nhà cung cấp,đăng ký hoạt động cung cấp và bán hàng cho người dùng có nhu cầu thông qua hệ thống của Việt Nam Du Lịch.

Sản phẩm dịch vụ – Là cách gọi chung được sử dụng cho các dịch vụ lưu trú tại Khách sạn,resort,homestay,nhà nghỉ…các tour du lịch lữ hành trong nước hoặc quốc tế, các dịch vụ tư vấn luật, tư vấn sức khỏe, dịch vụ vé máy bay, dịch vụ cho thuê xe ….được cung cấp và bán bởi các Nhà cung cấp .

Đơn đặt hàng (hay còn gọi là Đơn hàng )- Là kết quả từ việc Người dùng/Khách hàng đại diện cho bên mua, sử dụng các công cụ chức năng của website để thực hiện các hành động đặt mua sản phẩm dịch vụ từ bên bán là Nhà cung cấp. Đơn đặt hàng có các đặc điểm như sau:

 • Tính hợp lệ của Đơn đặt hàng: đơn đặt hàng là hợp lệ khi được ghi nhận qua các chức năng quản lý đơn hàng ( order ), hoặc thông qua hệ thống quản lý báo giá dự toán được hai bên đồng ý, hóa đơn thanh toán theo nhu cầu riêng. ” Việt Nam Du Lịch ” chỉ công nhận các đơn đặt hàng hợp lệ và hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng hợp lệ. Người dùng/Khách hàng sử dụng các công cụ hỗ trợ của ” Việt Nam Du Lịch ” như: trao đổi tin nhắn, ticket hỗ trợ, diễn đàn… và sau đó tự tiến hành đặt mua sản phẩm dịch vụ trực tiếp từ Nhà cung cấp không được ghi nhận trên hệ thống quản lý đơn hàng của ” Việt Nam Du Lịch ” thì các đơn đặt hàng đó bị VNDL coi là không hợp lệ . ” Việt Nam Du Lịch ” từ chối hỗ trợ cho các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng không hợp lệ.
 • Đơn đặt hàng sau khi được thực hiện thành công và được xác nhận giữa bên mua và bên bán dịch vụ thì sẽ được hiểu là một dạng thỏa thuận, giao kèo điện tử hay hợp đồng điện tử được xác nhận giữa bên mua và bên bán có sự ghi nhận trong hệ thống trung gian là ” Việt Nam Du Lịch

Khách hàng – Là Người dùng sau tiến hành,thực hiện thành công một hoặc nhiều đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ được cung cấp bởi Nhà cung cấp qua hệ thống của ” Việt Nam Du Lịch ” thì được chuyển đổi và gọi là Khách hàng

Bất khả kháng – Là chỉ đến những trường hợp hay sự kiện xảy ra mà nguyên nhân đến từ thiên tai, bão lũ, chiến tranh,dịch bệnh,phá hoại hoặc hỏng hóc hệ thống…nằm ngoài phạm vi kiểm soát và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật Việt nam và cơ quan chức năng địa điểm liên quan.

QUY ĐỊNH CHUNG

Cho đến thời điểm hiện nay,mục tiêu mà ” Việt Nam Du Lịch ” hướng tới đó là cung cấp môi trường thương mại điện tử hay còn có thể gọi là hạ tầng website thương mại điện tử và các kênh thương mại điện tử khác,kênh mạng xã hội trên internet thuộc quyền sở hữu,quản lý vận hành bởi Việt Nam Du Lịch. Trên đó các Nhà cung cấp có thể đăng tải,giới thiệu và quảng bá thông tin về các sản phẩm dịch vụ của họ và người mua/người dùng có thể tìm kiếm, tìm hiểu, so sánh lựa chọn và tạo đơn đặt hàng mua sản phẩm dịch vụ đó từ Nhà cung cấp thông qua trung gian là Việt Nam Du Lịch.

Việt Nam Du Lịch hoàn toàn chỉ là nơi trung gian để bên mua hàng và bên bán hàng có thể “gặp nhau trên môi trường thương mại điện tử qua mạng internet”. Nhà cung cấp có thể tự đăng tải giới thiệu và quảng bá thông tin về các sản phẩm dịch vụ. Điều này cũng có thể hiểu rằng:Việt Nam Du Lịch bán dịch vụ thương mại điện tử cho Nhà cung cấp , bằng việc cung cấp hạ tầng và môi trường thương mại điện tử với các công cụ và chức năng để người mua có thể dễ dàng sử dụng để tạo đơn đặt hàng mua các sản phẩm dịch vụ của Nhà cung cấp. Việt Nam Du Lịch không tham gia vào việc tổ chức điều hành hay mua bán các sản phẩm dịch vụ này. Do đó, khi tham gia sử dụng các công cụ và dịch vụ trên hệ thống Việt Nam Du Lịch thì Người dùng/Khách hàng/Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ đều phải có nghĩa vụ đọc hiểu đầy đủ và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ, các quy định chính sách và đồng ý làm chứng miễn trừ các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý cho Việt Nam Du Lịch khi có các tranh chấp khiếu nại liên quan đến các trách nhiệm nghĩa vụ và/hoặc vấn đề không mong muốn xảy ra.

Việt Nam Du Lịch là pháp nhân hoạt động,cung cấp hạ tầng và các công cụ cho môi trường thương mại điện tử, do đó người dùng/khách hàng/nhà cung cấp và mọi người tham gia đều có trách nhiệm hiểu rằng: các điều khoản điều kiện sử dụng, các quy định và chính sách của Việt Nam Du Lịch được xây dựng dựa trên các cơ sở,quy định của pháp luật và việc phân tích nghiên cứu thực tiễn hoạt động của thị trường. Việt Nam Du Lịch không phải là cơ quan chức năng có thẩm quyền, Việt Nam Du Lịch không có các công cụ pháp lý, không có tác dụng cưỡng ép hay cưỡng chế một người hoặc chủ thể thực hiện theo yêu cầu. Nhưng tất cả các bên khi đồng ý tham gia thì đều có nghĩa vụ đồng ý chấp nhận sử dụng các điều khoản điền kiện, các quy định và chính sách của Việt Nam Du Lịch làm cơ sở để giải quyết các tranh chấp khiếu nại và là bằng chứng hợp pháp khi cần cung cấp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền (nếu cần).

Ngôn ngữ

Việt Nam Du Lịch là pháp nhân đăng ký hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Do đó, tất cả mọi người dùng đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm đồng ý tuân thủ luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Do đó, mọi người dùng/Khách hàng/Nhà cung cấp dịch vụ/các đối tác liên kết với Việt Nam Du Lịch đều có trách nhiệm nghĩa vụ tuân thủ các quy định về ngôn ngữ như sau:

 • Ngôn ngữ chính thức được Việt Nam Du Lịch sử dụng là: Tiếng Việt . Bộ dịch ngôn ngữ tự động được Việt Nam Du Lịch sử dụng chỉ nhằm mục đích hỗ trợ Người dùng/Khách hàng/Nhà cung cấp/các đối tác hợp tác và liên kết….có thêm công cụ tham khảo và/hoặc tìm hiểu về nội dung quan tâm một cách thuận tiện và dễ dàng hơn. Mọi bản dịch và các cách diễn giải khác nhau về nội dung thông tin trên website: https://vietnamdulich.vn do khác biệt về ngôn ngữ và/hoặc do bộ dịch ngôn ngữ tự động chỉ có giá trị hỗ trợ tham khảo và đọc hiểu. Người dùng/Khách hàng/Nhà cung cấp/đối tác hợp tác và liên kết khi chưa hiểu và/hoặc chưa hiểu đúng và/hoặc hiểu sai thì cần trao đổi với bộ phận hỗ trợ Việt Nam Du Lịch hoặc yêu cầu bộ phận hỗ trợ của Nhà cung cấp giải đáp đến khi hiểu đúng vấn đề. Những cách hiểu khác nhau do bộ dịch ngôn ngữ tự động mà dẫn đến tranh chấp không thể hòa giải thì bản ngôn ngữ tiếng việt sẽ được các bên liên quan sử dụng làm căn cứ để đưa ra kết luận cuối cùng.
 • Người dùng/Khách hàng/Nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc các đối tác liên kết khác khi sử dụng các công cụ,tính năng trên hệ thống Việt Nam Du Lịch kết hợp với bộ dịch ngôn ngữ tự động để kết nối tương tác,trao đổi với nhau và/hoặc kết nối yêu cầu hỗ trợ từ các bộ phận của Việt Nam Du Lịch cần phải tự đọc hiểu đúng ý nghĩa. Việt Nam Du Lịch hoàn toàn không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý mà nguyên nhân đến từ sự bất đồng do vấn đề đọc hiểu và bất đồng ngôn ngữ dẫn đến các tranh chấp, kiện cáo.

Tiền tệ

Việt Nam Du Lịch là pháp nhân đăng ký hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Do đó, tất cả mọi người dùng đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm đồng ý tuân thủ luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định,chính sách của Việt Nam Du Lịch đã được công bố công khai trên website.

Do đó, mọi người dùng/Khách hàng/Nhà cung cấp dịch vụ/các đối tác liên kết với Việt Nam Du Lịch đều có trách nhiệm nghĩa vụ tuân thủ các quy định về tiền tệ sử dụng cho các giao dịch thanh toán như sau:

 • Các giao dịch thanh toán sẽ phải sử dụng hoặc chỉ được chấp nhận sau khi quy đổi sang đơn vị tiền tệ là: Việt Nam Đồng ( có thể được viết tắt là: VND hoặc đ ). Các đơn vị tiền tệ khác chỉ được sử dụng để Người dùng/Khách hàng/Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ và các đối tác liên kết khác có thể dễ dàng tham chiếu.
 • Tỷ giá quy đổi tiền tệ của Ngân hàng TMCP Vietcombank hoặc Ngân hàng khác được sử dụng tùy thuộc vào sự lựa chọn hợp tác của ” Việt Nam Du Lịch ” tại thời điểm đó.
 • Đặc biệt, một số giao dịch có liên quan đến việc sử dụng tỷ giá và quy đổi tiền tệ tại Ngân hàng. Các khoản tiền như: Khoản tiền Thanh toán và Khoản tiền hoàn trả (100%) có thể có sự sai lệch nhất định do một số nguyên nhân như: Tỷ giá quy đổi khi mua vào – bán ra, tỷ giá tại thời điểm khác nhau, phí quy đổi, phí mua vào bán ra. Đơn vị tiền tệ chính và làm cơ sở quy đổi đều phải sử dụng là: Việt Nam Đồng ( còn có thể viết tắt là VND hoặc đ ). Tất cả các độ sai lệch đó sẽ không được coi là vi phạm quy định và mọi người dùng/Khách Hàng/Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ/các đối tác liên kết khác đều có trách nhiệm và nghĩa vụ chấp nhận.

Vai trò và nhiệm vụ chính của ” Việt Nam Du Lịch

 • Đưa ra các nội quy,quy định và chính sách, các điều khoản và điều kiện sử dụng mà tất cả mọi người Người dùng/người sử dụng/Khách hàng/Nhà cung cấp/đối tác hợp tác liên kết với Việt Nam Du Lịch… khi tham gia đều có trách nhiệm đồng ý và tuân thủ. Việt Nam Du Lịch sẽ giữ quyền thường xuyên cập nhật,điều chỉnh các nội quy,quy định,điều khoản và điều kiện sử dụng và các chính sách căn cứ vào các nội quy, quy định pháp luật và để phù hợp với mô hình kinh doanh,định hướng phát triển. Trong mọi trường hợp,Việt Nam Du Lịch giữ quyền diễn giải tất cả các nội dung trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng,quy định và chính sách của Việt Nam Du Lịch đã được công khai cập nhật tại website.
 • Cung cấp cho Người dùng/Khách hàng/Nhà cung cấp và các đối tác liên kết môi trường thương mại điện tử và các tính năng, các ứng dụng để phục vụ cho mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh. ” Việt Nam Du Lịch “ cũng đồng thời giữ quyền chỉnh sửa, cập nhật, xóa bỏ,bổ sung các tính năng, chức năng và ứng dụng của hệ thống mà không bị ràng buộc bởi các trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi đối với các bên liên quan,các bên sử dụng hệ thống.
 • Tham gia vào việc hỗ trợ thông tin cho Người dùng/Khách hàng/Nhà cung cấp và thúc đẩy nhanh việc kết nối liên hệ giữa Người dùng/Khách hàng và Nhà cung cấp.
 • Nhận ủy quyền của các bên liên quan như: Người dùng/Khách hàng/Nhà cung cấp/các đối tác hợp tác liên kết…để làm trung gian thực hiện các giao dịch thanh toán hộ như: thu tiền hộ, thanh toán hộ, hoàn tiền hộ,giữ tiền hộ…. giữa các bên thực hiện giao dịch thanh toán và các bên nhận tiền thanh toán.
 • Hỗ trợ và thu tiền hộ cho Nhà cung cấp từ Người dùng/Khách hàng và sau đó thanh toán lại cho Nhà cung cấp và ngược lại.
 • Hỗ trợ và hướng dẫn Người dùng/Khách hàng/Nhà cung cấp/các đối tác hợp tác liên kết sử dụng các công cụ và tính năng trong phạm vi cho phép.
 • Nhận ủy quyền và sự chấp thuận của các bên Khách hàng và Nhà cung cấp để đứng ra làm trọng tài nhằm mục đích xử lý các tranh chấp khiếu nại. ” Việt nam Du Lịch sẽ căn cứ vào các quy định và chính sách,điều khoản điều kiện sử dụng để phân xử các tranh chấp khiếu nại trong phạm vi cho phép của các thỏa thuận dân sự.
 • Thu tiền bán dịch vụ thương mại điện tử ( còn có thể gọi là phí hoa hồng ) từ Nhà cung cấp theo thỏa thuận, thu hộ các loại thuế phí và nộp lại cho nhà nước (nếu có)…

Khi Người dùng/Khách hàng thực hiện các bước tạo Đơn đặt hàng, điều đó có nghĩa rằng Người dùng/Khách hàng là người đại diện cho tất cả mọi người trong đoàn/nhóm của mình trong việc tạo đơn đặt hàng để mua sản phẩm dịch vụ từ bên bán là Nhà cung cấp cho tất cả các thành viên trong đoàn/nhóm. Do đó, người dùng/khách hàng có trách nhiệm tìm hiểu,đọc hiểu đúng đầy đủ và hoàn toàn đồng ý chấp nhận rằng sẽ tuân thủ các chính sách,quy định và các điều khoản điều kiện sử dụng được ” Việt nam Du Lịch đăng tải và cập nhật công khai trên website. Người đại diện tạo đơn đặt hàng hay người dùng/khách hàng có trách nhiệm hoàn toàn về việc phổ biến,hướng dẫn lại toàn bộ các quy định,chính sách,điều khoản và điều kiện sử dụng đó và phải nhận được sự đồng ý của tất cả những người trong đoàn/nhóm trước khi tiến hành quy trình tạo đơn đặt hàng. Khi đơn đặt hàng được tạo lập thành công thì điều đó được hiểu rằng: Việt Nam Du Lịch đã nhận được sự hoàn toàn đồng ý và chấp nhận tuân thủ của tất cả mọi thành viên tham gia trong đoàn/nhóm mà Người dùng/Khách hàng là người đại diện.

Sau khi Người dùng đã đặt đơn hàng mua sản phẩm dịch vụ mà mình chọn qua hệ thống Việt Nam Du Lịch, điều đó có nghĩa là Người dùng đã trở thành Khách hàng của Việt Nam Du Lịch, hệ thống của chúng tôi sẽ đồng thời cung cấp cho Khách hàng và Nhà cung cấp dịch vụ thông tin chi tiết về Đơn đặt hàng, bao gồm cả tên và các thông tin của các khách hàng khác đi cùng trong đoàn (nếu có).

Trong trường hợp giữa Khách hàng và Nhà cung cấp có xảy ra tranh chấp (nếu có),hoặc ít nhất một trong hai bên Khách hàng hoặc Nhà cung cấp cho rằng bên kia không tuân thủ các nội dung đã được thỏa thuận như trong đơn đặt hàng và không thể tự thương lượng hòa giải với nhau. Trong phạm vi cho phép thì Việt Nam Du Lịch sẽ đứng ra làm trọng tài xử lý tranh chấp theo chính sách giải quyết khiếu nại và ” Việt Nam Du Lịch ” sẽ xử lý theo kết luận được Việt Nam Du Lịch đưa ra dựa trên các đánh giá và chính sách của Việt Nam Du Lịch. Nếu Khách Hàng hoặc Nhà cung cấp thấy rằng kết luận cuối cùng của Việt Nam Du Lịch là chưa thỏa đáng thì có thể đưa sự việc tranh chấp khiếu nại đối với bên kia ra Tòa án hoặc Cơ quan chức năng có thẩm quyền. Việt Nam Du Lịch sẽ yêu cầu và cùng các bên liên quan tuân thủ quyết định do các cơ quan chức năng hoặc tòa án đưa ra trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Việt Nam Du Lịch chỉ đồng ý công nhận các thỏa thuận giữa khách hàngNhà cung cấp dựa trên thông tin có trong Đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ. Mọi thỏa thuận riêng giữa Khách hàng và Nhà Cung cấp mà không thông qua và được xác nhận đồng ý bởi Việt Nam Du Lịch,hoặc không được cập nhật và xác nhận thay đổi bởi Đơn đặt hàng. Thì các thỏa thuận riêng đó dù thông qua các công cụ dựa trên nền tảng do Việt nam Du Lịch cung cấp như: Tin nhắn trao đổi, Công cụ chat, ticket hỗ trợ,công cụ quản lý công việc, diễn đàn hoặc trao đổi qua email,kênh mạng xã hội…mà dẫn đến tranh chấp xảy ra, Việt Nam Du Lịch xin được miễn trừ phạm vi hỗ trợ và không tham gia vào việc xử lý tranh chấp khiếu nại này. “Việt nam Du Lịch chỉ hỗ trợ trong trường hợp có các yêu cầu từ tòa án hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm cung cấp các thông tin liên quan và cần thiết đến nội dung tranh chấp khiếu nại.

Việt Nam Du Lịch chỉ đồng ý áp dụng chính sách về Bất khả kháng khi các trường hợp bất khả kháng xảy ra sau thời điểm Người dùng đặt mua sản phẩm dịch vụ và Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ đồng ý tiếp nhận, xử lý và thực hiện đơn đặt hàng. Nguyên nhân Bất khả kháng có thể dẫn đến kế hoạch thực hiện và di chuyển bị ảnh hưởng và thay đổi, từ đó dẫn đến việc ít một trong hai bên Khách hàng và/hoặc Nhà cung cấp không thực hiện được theo các nội dung của đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ. Khi đó, Khách hàng và Nhà cung cấp cần thỏa thuận và thương lượng lại với nhau trên cơ sở tích cực tìm giải pháp để hỗ trợ và cùng nhau giải quyết vấn đề. Nếu như có những tranh chấp khiếu nại xảy ra, Việt Nam Du Lịch sẽ đồng ý cùng tham gia để làm trọng tài và tìm giải pháp cân bằng hài hòa lợi ích các bên căn cứ vào các quy định và chính sách đã được công khai.

Trong mỗi trường hợp cụ thể,tùy thuộc vào các điều khoản,thông tin chi tiết trong Đơn đặt hàng và chính sách hủy đơn hàng và hoàn tiền của Việt Nam Du Lịch và phía Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ. Bộ phận hỗ trợ Khách hàng của Việt Nam Du Lịch trong phạm vi cho phép sẽ giúp hoặc hướng dẫn Khách hàng tự thay đổi/hủy đơn hàng nếu Khách hàng muốn và sự thay đổi/hủy đơn hàng này cũng cần phải được sự đồng ý/xác nhận phê duyệt của Nhà cung cấp và tuân thủ theo chính sách hủy đơn hàng và hoàn tiền của Nhà cung cấp (nếu có) và của Việt Nam Du Lịch.

ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG/KHÁCH HÀNG (VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐI CÙNG)

 • Người dùng/Khách hàng có trách nhiệm điền đầy đủ và chính xác tất cả thông tin liên hệ(và người trong đoàn nếu có và cần thiết) để “Việt nam Du Lịch” và/hoặc Nhà cung cấp có thể liên hệ với Người dùng/Khách hàng nếu thấy cần thiết. Là người thực hiện và đại diện cho việc tạo đơn đặt hàng, Người dùng/Khách hàng đồng ý là người chịu trách nhiệm về tất cả các hành động và hành vi (bao gồm liên quan/không liên quan đến các trải nghiệm sản phẩm dịch vụ) của mọi thành viên trong đoàn.
 • Người dùng/Khách hàng khi tạo đơn đặt hàng cũng có trách nhiệm xin phép và nhận được sự đồng ý của các thành viên tham gia trước khi cung cấp cho Việt Nam Du Lịch và Nhà cung cấp dữ liệu và thông tin cá nhân của họ.
 • Người dùng/Khách hàng sau khi tạo đơn hàng thành công và Đơn hàng được xác nhận thực hiện bởi Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ thì có trách nhiệm tự mình ghi nhớ và lưu trữ thông tin về đơn hàng của mình và các thay đổi (nếu có). Nhà cung cấp và ” Việt Nam Du Lịch ” có thể có (hoặc không có) những công cụ, biện pháp kỹ thuật bổ sung như: tin nhắn, điện thoại, ticket , email nhắc nhở về đơn hàng…. cho Người dùng/Khách hàng. Những công cụ và biện pháp kỹ thuật này chỉ mang tính chất hỗ trợ, có thể thay đổi hoặc cập nhật theo từng thời điểm và không phải là trách nhiệm của ” Việt Nam Du Lịch
 • Trước khi quyết định lựa chọn đặt đơn hàng mua sản phẩm dịch vụ của Nhà cung cấp. Người dùng/Khách hàng cần tự mình đọc hiểu đúng và đầy đủ về sản phẩm dịch vụ của Nhà cung cấp,đọc các đánh giá của các Người dùng hay Khách hàng khác về sản phẩm dịch vụ và Nhà cung cấp (nếu có). Nếu cần,Người dùng/Khách hàng cần liên hệ trực tiếp với Nhà cung cấp để có được đầy đủ thông tin theo yêu cầu cần thiết, hoặc Người dùng/Khách hàng liên hệ với bộ phận hỗ trợ Khách hàng của Việt Nam Du Lịch để chúng tôi có thể hỗ trợ và thúc đẩy việc liên hệ với Nhà cung cấp.
 • Đồng ý và tuân thủ quy định của pháp luật và các hướng dẫn về đảm bảo an toàn cho con người và phương tiện,đảm bảo an ninh trật tự,an toàn phòng chống cháy nổ tại các địa phương hay nơi đến liên quan sản phẩm dịch vụ và/hoặc khi di chuyển bằng các phương tiện như tàu xe,máy bay…
 • Đồng ý và chấp nhận mua Bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật dành cho người đi du lịch,cho người trải nghiệm và sử dụng sản phẩm dịch vụ, phương tiện di chuyển và các loại bảo hiểm cần thiết khác cho con người,phương tiện…
 • Người dùng/Khách hàng và các thành viên đi kèm khi đặt mua sản phẩm dịch vụ có trách nhiệm tìm hiểu đầy đủ thông tin,các địa điểm di chuyển,lịch trình kế hoạch… và các vấn đề liên quan. Người dùng/Khách hàng có trách nhiệm tự liên hệ,trao đổi và phối hợp với Nhà cung cấp để thông báo, cùng phối hợp thực hiện đơn đặt hàng và yêu cầu sự hỗ trợ từ Nhà cung cấp nếu cần thiết.
 • Người dùng/Khách hàng và Nhà cung cấp chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và các địa phương nơi đến đối với việc sử dụng sản phẩm dịch vụ và mục đích sử dụng sản phẩm dịch vụ.
 • Người dùng/Khách hàng hoàn toàn đồng ý và hiểu rằng Việt Nam Du Lịch chỉ là đơn vị trung gian, ” Việt Nam Du Lịch ” thông qua mạng internet giới thiệu đến Khách hàng các thông tin về sản phẩm dịch vụ của Nhà cung cấp, Việt Nam Du Lịch không tham gia vào quá trình tổ chức thực hiện vận hành hay kinh doanh mua bán các sản phẩm dịch vụ. Do đó, Người dùng/Khách hàng và những người đi cùng đồng ý với việc miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm pháp lý cho ” Việt Nam Du Lịch ” trong những trường hợp có rủi ro xảy ra trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ hoặc các tranh chấp khiếu kiện (nếu có) xảy ra giữa Khách hàng và Nhà cung cấp.
 • Người dùng/Khách hàng đồng ý ủy quyền cho ” Việt Nam Du Lịch ” trong một số các trường hợp sau:
  1. Các giao dịch thanh toán : thanh toán hộ cho đơn hàng, giữ tiền hộ,thu hộ tiền hoàn trả,thanh toán tiền hộ cho nhà cung cấp… đúng với chính sách thanh toán được công khai tại website
  2. Các tranh chấp khiếu nại với Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ (nếu có)
 • Đọc hiểu kỹ đầy đủ và đồng ý với các điều khoản này và các thông tin yêu cầu được hiển thị trong quá trình đặt đơn hàng.
 • Người dùng/Khách hàng và những người đi cùng có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ đầy đủ đúng theo các nội quy,quy định và hướng dẫn từ Nhà cung cấp và/hoặc nhân viên hướng dẫn đại diện cho Nhà cung cấp và các quy định pháp lý của pháp luật, cơ quan chức năng tại các địa phương, địa điểm nơi đến khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Nhà cung cấp.
 • Lưu ý: Người dùng/Khách hàng tại thời điểm tạo đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ nên lưu trữ toàn bộ thông tin dữ liệu,các quy định và chính sách của Nhà cung cấp về sản phẩm dịch vụ mà mình đã đặt để làm bằng chứng khi có những tranh chấp khiếu nại phát sinh với Nhà cung cấp về nội dung,chương trình khuyến mại giảm giá,chính sách hủy đơn hàng và hoàn tiền…vì những thông tin dữ liệu đó có thể bị thay đổi theo thời gian,mùa vụ hoặc kế hoạch kinh doanh của Nhà cung cấp.

ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM DỊCH VỤ

 • Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ khi đồng ý đăng ký tham gia bán hàng,bán sản phẩm dịch vụ trên hệ thống do ” Việt Nam Du Lịch ” sở hữu và quản lý vận hành thì điều đó có có nghĩa là: Nhà cung cấp đã đọc hiểu đầy đủ và hoàn toàn tuân thủ các quy định và chính sách, Quy định chung với Nhà cung cấp, chính sách về thanh toán,giải quyết tranh chấp khiếu nại và Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã được công bố công khai tại website: https://vietnamdulich.vn
 • Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho Khách hàng. Nhà cung cấp cũng có trách nhiệm đồng ý làm chứng để miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm pháp lý cho Việt Nam Du Lịch trong các trường hợp có các rủi ro xảy ra trong quá trình cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho Khách hàng và/hoặc đối với các tranh chấp khiếu nại về quyền sở hữu hoặc quyền khai thác,sử dụng và kinh doanh sản phẩm dịch vụ (nếu có) với bên thứ ba.
 • Nhà cung cấp có trách nhiệm công bố công khai minh bạch và chi tiết về các sản phẩm dịch vụ để Khách hàng tìm hiểu rõ, và các chính sách và quy định riêng đối với từng sản phẩm dịch vụ (nếu có) . Giá bán của sản phẩm dịch vụ phải bao gồm đầy đủ các loại thuế phí theo quy định của pháp luật.
 • Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ đồng ý ủy quyền cho ” Việt Nam Du Lịch ” trong một số các trường hợp sau:
  1. Tiếp nhận yêu cầu, trả lời tư vấn, hỗ trợ cho Người dùng/Khách hàng nhằm kịp thời nâng cao chất lượng dịch vụ.
  2. Bằng các công cụ kỹ thuật, gửi các báo giá hóa đơn, thực hiện và nhận các khoản thanh toán hộ cho Nhà cung cấp.
  3. Các giao dịch thanh toán như: thu hộ tiền thanh toán cho đơn hàng, giữ tiền hộ, thanh toán hộ tiền hoàn trả cho khách hàng…theo chính sách về thanh toán đã được công khai tại website.
  4. Trong một phạm vi cho phép nhằm thúc đẩy việc xúc tiến thương mại và thúc đẩy kinh doanh qua môi trường thương mại điện tử. Nhà cung cấp đồng ý ủy quyền để ” Việt Nam Du Lịch ” là đại diện ký kết các thỏa thuận, ký các hợp đồng cung cấp sản phẩm dịch vụ với Người dùng/Khách hàng khi có yêu cầu và được sự đồng ý của Nhà cung cấp qua các kênh trao đổi được hai bên sử dụng. Trong đó, trách nhiệm về việc cung cấp,tổ chức điều hành và thực hiện các sản phẩm dịch vụ thuộc về Nhà cung cấp, còn trách nhiệm của ” Việt Nam Du Lịch ” chỉ giới hạn trong việc cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho Nhà cung cấp.
 • Nhà cung cấp có trách nhiệm phổ biến,hướng dẫn và yêu cầu Khách hàng và những người đi cùng tuân thủ pháp luật,quy định về an ninh an toàn tại các địa điểm hay địa phương nơi đến và cung cấp lịch trình kế hoạch thời gian cho Khách hàng.
 • Khi có đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ từ Người dùng/Khách hàng. Nhà cung cấp có trách nhiệm kiểm tra, cập nhật và thay đổi trạng thái của đơn đặt hàng phù hợp với khả năng cung ứng, tình trạng tồn kho khả dụng, tình trạng và khả năng thực hiện các nội dung của đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ để Người dùng/Khách hàng và ” Việt Nam Du Lịch ” kịp thời theo dõi và có sự chuẩn bị và thực hiện, đồng thời có các hoạt động tiếp theo phù hợp.
 • Khi có đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ từ Người dùng/Khách hàng . Sau khi Nhà cung cấp đồng ý thực hiện theo đơn đặt hàng thì Nhà cung cấp có trách nhiệm chủ động liên hệ với Khách hàng theo thông tin đã được cung cấp trong đơn đặt hàng để xác nhận lại đơn đặt hàng với Khách hàng. Nhà cung cấp tự chủ động liên hệ, trao đổi và cập nhật lại các thông tin với Khách hàng để có được chất lượng phục vụ cao nhất.
 • Nhà cung cấp ngay khi tiếp xúc,gặp khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ có trách nhiệm yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ tùy thân,xác minh và kiểm tra đối chiếu giấy tờ tùy thân với thông tin có trong đơn đặt hàng, thông tin người đi kèm tham gia,thành viên trong đoàn/nhóm để đảm bảo tính chính xác, hợp pháp và mục đích. Nhà cung cấp chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để khách hàng mua và sử dụng sản phẩm dịch vụ của Nhà cung cấp cho mục đích khác.
 • Nhà cung cấp có trách nhiệm theo dõi trạng thái thanh toán của đơn đặt hàng, cập nhật các trạng thái của đơn hàng kịp thời khi có sự thay đổi để phục vụ và cập nhật thông tin tới khách hàng và hệ thống “Việt Nam Du Lịch“, hoàn tiền cho khách hàng và/hoặc tham gia giám sát việc thanh toán đối soát theo định kỳ với “Việt Nam Du Lịch” một cách nhanh chóng và chính xác.
 • Nhà cung cấp đồng ý tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động trên nền tảng internet,mạng xã hội, bảo mật thông tin khách hàng và các chính sách của “Việt Nam Du Lịch“.

Bộ phận quản trị ” Việt Nam Du Lịch “