Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin được áp dụng và là một phần không thể tách rời với các chính sách và quy định đã được công bố và cập nhật công khai tại website: https://vietnamdulich.vn . Các định nghĩa và chủ thể trong chính sách bảo mật thông tin cũng được thống nhất và dùng chung với các chính sách và quy định khác.

Khi người người dùng/Khách hàng,người đại diện cho các Đơn vị, Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ,các cộng tác viên hay đối tác liên kết và hợp tác kinh doanh…truy cập vào website của ” Việt Nam Du Lịch ” tại địa chỉ: https://vietnamdulich.vn đọc xem,tham khảo thông tin về sản phẩm dịch vụ hay sử dụng công cụ và/hoặc dịch vụ được cung cấp. Thì điều đó có nghĩa là bạn công nhận là đã đọc hiểu đầy đủ và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng và các quy định,các chính sách của ” Việt Nam Du Lịch ” đã được công bố công khai trên website, đồng thời tuân thủ pháp luật nước Việt Nam và tại các địa phương,nơi đến liên quan tới sản phẩm dịch vụ.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 • Việt Nam Du Lịch ” thu thập,lưu trữ và quản lý thông tin cần thiết như: Email,Tên đăng nhập,số điện thoại,Họ tên,địa chỉ,số chứng minh thư nhân dân/Căn cước/Hộ chiếu, và Thông tin số tài khoản,tên tài khoản và tên ngân hàng (nếu có) … để tư vấn hỗ trợ,liên hệ thông báo tới người dùng,xử lý các đơn đặt hàng,thực hiện các giao dịch thanh toán (thu tiền hộ,giữ tiền hộ,thanh toán hộ…),có biện pháp ngăn ngừa các hành động phá hoại….và các mục đích khác khi cần thiết theo các quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Các hành động tương tác của người sử dụng (nếu có) để có thể được dùng cho các đánh giá thống kê,thực hiện việc tư vấn hỗ trợ,marketing quảng cáo, xúc tiến thương mại và nâng cao chất lượng dịch vụ.

TRÁCH NHIỆM BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA ” VIỆT NAM DU LỊCH “

 • Bằng các công cụ và biện pháp kỹ thuật trong khả năng và phạm vi cho phép, ” Việt Nam Du Lịch ” cam kết bảo mật tối đa các thông tin lưu trữ về người dùng,tuân thủ theo đúng các chính sách về bảo mật thông tin đã được công khai trên hệ thống của ” Việt Nam Du Lịch
 • Việt Nam Du Lịch ” cam kết không chuyển giao,cung cấp hoặc phát tán thông tin trái với quy định của Pháp luật.
 • Trong một số trường hợp bất khả kháng như: hacker,virus,hay yếu tố chủ quan nhằm trục lợi của cá nhân,nhân viên. ” Việt Nam Du Lịch ” sẽ có trách nhiệm tìm phương án xử lý,thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tìm biện pháp giải quyết và thông báo tới các bên liên quan.

TRÁCH NHIỆM BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG

 • Người dùng có trách nhiệm tự quản lý và bảo mật thông tin tài khoản được cung cấp bởi ” Việt Nam Du Lịch ” dùng để truy cập vào hệ thống website bao gồm: email,tên đăng nhập,mật khẩu…. Trong trường hợp bạn cảm thấy nghi ngờ hoặc bị lộ thông tin,bạn vui lòng nhanh chóng liên hệ với bộ phận hỗ trợ Khách hàng để được hỗ trợ tìm phương án xử lý,ngăn chặn việc hacker,kẻ xấu sử dụng thông tin tài khoản đăng tải thông tin trái pháp luật hoặc gây ra các thiệt hại về kinh tế.
 • Người dùng phải tuân thủ đúng các hướng dẫn về việc quản lý và bảo vệ tài khoản của mình,không cung cấp và chuyển giao cho bên thứ 3.
 • Người dùng phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc sử dụng tài khoản của mình trên hệ thống của ” Việt Nam Du Lịch

TRÁCH NHIỆM BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM DỊCH VỤ

 • Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ có trách nhiệm tự quản lý và bảo mật thông tin tài khoản được cung cấp bởi ” Việt Nam Du Lịch ” dùng để truy cập vào hệ thống quản trị website bao gồm: email,tên đăng nhập,mật khẩu…. Trong trường hợp bạn cảm thấy nghi ngờ hoặc bị lộ thông tin,bạn cần nhanh chóng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của ” Việt Nam Du Lịch ” để được phối hợp tìm phương án xử lý,ngăn chặn việc hacker,kẻ xấu sử dụng thông tin tài khoản đăng tải thông tin trái pháp luật hoặc gây ra các thiệt hại về kinh tế.
 • Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ dùng phải tuân thủ đúng các hướng dẫn và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc quản lý và bảo vệ tài khoản của mình,không cung cấp và chuyển giao cho bên thứ 3.
 • Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc sử dụng tài khoản của mình trên hệ thống của ” Việt Nam Du Lịch “.
 • Đồng thời, Nhà cung cấp cũng có nghĩa vụ trong việc bảo mật thông tin của Khách hàng đặt mua sản phẩm dịch vụ của mình, tuân thủ theo đúng chính sách bảo mật thông tin và tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với việc sử dụng thông tin Khách hàng mua sản phẩm dịch vụ của mình.

VIỆT NAM DU LỊCH ” CÓ QUYỀN

 • Sử dụng tất cả các thông tin bao gồm hình ảnh,logo thương hiệu và thông tin cần thiết khác…để sử dụng cho mục đích marketing quảng cáo,xúc tiến thương mại,thúc đẩy tăng trưởng cho mục đích kinh doanh và bán sản phẩm dịch vụ.
 • Sử dụng tất cả các công cụ công nghệ nhằm mục đích phân tích thông tin,đưa ra các đánh giá,khuyến nghị nhằm mục đích thúc đẩy và xúc tiến thương mại.
 • Cung cấp thông tin theo yêu cầu từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm mục đích đảm bảo an toàn môi trường không gian mạng theo quy định của Pháp luật.

Bộ phận quản trị ” Việt Nam Du lịch”