Quy định với Nhà cung cấp Dịch vụ

CÁC QUY ĐỊNH VÀ ĐỊNH NGHĨA CHUNG

Nhà cung cấp dịch vụ – hay còn được gọi là Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ , sau đây được gọi tắt là “Nhà cung cấp“: là các đơn vị,công ty doanh nghiệp,tổ chức hay cá nhân hộ kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực: du lịch lữ hành ; tổ chức điều hành tour du lịch nội địa hoặc quốc tế hoặc cả hai; cung cấp chỗ nghỉ lưu trú,phòng nghỉ khách sạn homestay resort,căn hộ chung cư;….cho thuê xe ; cho thuê phương tiện di chuyển; dịch vụ nhà hàng ăn uống ; dịch vụ vui chơi giải trí ; dịch vụ tư vấn ; phòng khám tư vấn sức khỏe; bán vé máy bay,bán vé khu vui chơi,bán vé thăm quan bảo tàng,di tích lịch sử ; sự kiện ca nhạc … Nhà cung cấp là người hoặc chủ thể bán các sản phẩm dịch vụ của mình trên hệ thống ” Việt Nam Du Lịch “, nên cũng đồng thời chính là Nhà bán hàng sản phẩm dịch vụ.
Nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ ( ” Nhà cung cấp “) : là người hoặc chủ thể đăng ký liên kết hợp tác và có ký hợp đồng với VNDL để cung cấp, đăng tải thông tin và bán các sản phẩm dịch vụ trên website: https://vietnamdulich.vn và các kênh do ” Việt Nam Du Lịch ” quản lý vận hành để Khách hàng dễ dàng tìm kiếm,tìm hiểu,lựa chọn và tiến hành đặt hàng mua sản phẩm dịch vụ của Nhà cung cấp thông qua website và các kênh bán hàng của ” Việt Nam Du Lịch “.
Nhà cung cấp khi đồng ý hợp tác với ” Việt Nam Du Lịch ” để hoạt động bán sản phẩm dịch vụ trên website: https://vietnamdulich.vn và các kênh bán hàng khác do ” Việt Nam Du Lịch ” quản lý vận hành được hiểu là đã hoàn toàn đồng ý rằng Nhà cung cấp đã đọc hiểu đúng,đầy đủ và tuân thủ các nội quy,quy định và chính sách, các điều khoản và điều kiện sử dụng được ” Việt Nam Du Lịch ” công bố công khai cũng như chấp hành đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật của Việt Nam và các quy định của pháp luật tại các địa điểm hay nơi đến có liên quan đến được mô tả,liệt kê trong sản phẩm dịch vụ do Nhà cung cấp tổ chức hoạt động kinh doanh tour,khách sạn,cho thuê,bán vé,tư vấn…

Bằng việc xác nhận đã đọc hiểu đầy đủ và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng, các quy định và chính sách được sử dụng trên hệ thống ” Việt Nam Du Lịch “. Nhà cung cấp đồng ý rằng điều đó có nghĩa là giữa Nhà cung cấp và ” Việt Nam Du Lịch ” đã có xác lập một thỏa thuận có giá trị pháp lý dạng điện tử mà các điều khoản của thỏa thuận là các quyền,nghĩa vụ và trách nhiệm được liệt kê chi tiết trong điều khoản và điều kiện sử dụng , quy định chung , các chính sách thanh toán , các chính sách bảo mật thông tin, hoàn hủy đơn hàng và giải quyết khiếu nại ….

Nhà cung cấp được phân làm 2 loại:

 • Nhà cung cấp có đăng ký kinh doanh: là các Nhà cung cấp có pháp nhân,có mã số đăng ký kinh doanh được cơ quan thẩm quyền cấp phép hoạt động và đang hoạt động trong đúng lĩnh vực mình đăng ký và phù hợp với lĩnh vực mà các sản phẩm dịch vụ được bán qua hệ thống ” Việt Nam Du Lịch
 • Nhà cung cấp không có đăng ký kinh doanh (hoặc chưa có, hoặc chưa cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho ” Việt Nam Du Lịch “): là các cá nhân hoặc mô hình kinh doanh không có (hoặc chưa cung cấp để cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh trên hệ thống ” Việt Nam Du Lịch “) pháp nhân,không có mã số thuế,mã số đăng ký kinh doanh được cơ quan thẩm quyền cấp phép.
 • Nhà cung cấp là đại lý cho các Nhà cung cấp khác có đăng ký kinh doanh : là các cá nhân hoặc mô hình kinh doanh chưa có pháp nhân, không có mã số thuế,mã số đăng ký kinh doanh riêng được cơ quan thẩm quyền cấp phép, nhưng có hợp đồng làm đại lý hoặc hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp khác có đăng ký kinh doanh

Các quy định với nhà cung cấp là một phần không thể tách rời với các Quy định chung, các quy định và chính sách về thanh toán,bảo mật thông tin…,các Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã được đăng tải và công bố công khai trên hệ thống ” Việt Nam Du Lịch ” mà Nhà cung cấp cũng là một dạng người dùng và có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ đầy đủ.

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ CUNG CẤP

 • Được ” Việt Nam Du Lịch ” hỗ trợ trong toàn bộ quá trình đăng ký tạo tài khoản,hướng dẫn sử dụng và quản lý tài khoản,tạo trang gian hàng giới thiệu,đăng tải thông tin và bán các sản phẩm dịch vụ của Nhà cung cấp trên website của ” Việt Nam Du Lịch “. Trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu và/hoặc ủy quyền cho nhân viên của ” Việt Nam Du Lịch ” hỗ trợ hướng dẫn,đăng tải thông tin về các sản phẩm dịch vụ dưới sự giám sát và kiểm tra của đại diện Nhà cung cấp.
 • Được đăng tải không giới hạn số lượng sản phẩm dịch vụ mà Nhà cung cấp đang sở hữu,quản lý vận hành và kinh doanh.
 • Được sử dụng không giới hạn tài nguyên và chức năng của hệ thống ” Việt Nam Du Lịch ” dành cho Nhà cung cấp.
 • Được sử dụng tài khoản của mình vừa đồng thời là nhà bán hàng cung cấp dịch vụ và cũng có thể trở thành Khách hàng,người mua hàng của Nhà cung cấp khác
 • Được ” Việt Nam Du Lịch ” hỗ trợ trong suốt toàn bộ quá trình bán hàng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng và dịch vụ sau bán hàng.

TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ CUNG CẤP

 • Cung cấp và đăng tải lên website đúng và đầy đủ các thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ và các chính sách,quy định về sản phẩm dịch vụ để Người dùng/Khách hàng có thể dễ dàng hiểu đúng và đầy đủ.
 • Các sản phẩm dịch vụ mà Nhà cung cấp đăng tải lên hệ thống website và kênh bán hàng của VNDL phải đảm bảo thuộc quyền sở hữu của Nhà cung cấp hoặc Nhà cung cấp được phép quản lý vận hành và kinh doanh theo quy định của pháp luật. Điều này có nghĩa là Nhà cung cấp đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin,hình ảnh và sản phẩm dịch vụ của mình và đồng ý làm chứng miễn trừ trách nhiệm cho ” Việt Nam Du Lịch ” trong trường hợp có xảy ra các tranh chấp liên quan đối với các bên thứ 3 (nếu có).
 • Nhà cung cấp đăng tải thông tin lên hệ thống ” Việt Nam Du Lịch ” phải đảm bảo tuân thủ pháp luật,đạo đức và thuần phong mỹ tục văn hóa dân tộc của Việt nam và tại các địa điểm,nơi đến liên quan trong sản phẩm dịch vụ,và các nội quy và quy định của ” Việt Nam Du Lịch “. Nhà cung cấp chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các sản phẩm dịch vụ của mình trước Pháp luật của Việt Nam, chính quyền sở tại nơi đến hay địa điểm của sản phẩm dịch vụ,pháp luật Quốc tế liên quan (nếu có)
 • Tư vấn chi tiết khi nhận được yêu cầu trực tiếp của Khách hàng, hay thông qua bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của ” Việt Nam Du Lịch
 • Đăng tải thông tin chi tiết và cụ thể về chính sách thanh toán cho từng sản phẩm dịch vụ,số tiền phải đặt cọc cho từng sản phẩm dịch vụ hoặc từng đơn đặt hàng (nếu có),quy định về thanh toán bổ sung hoặc hoàn tiền một phần khi điều chỉnh nội dung đơn hàng theo thỏa thuận,quy định về hoàn tiền khi Khách hàng có nhu cầu hủy đơn đặt hàng một cách rõ ràng và chi tiết. Nếu các chính sách không được Nhà cung cấp đăng tải và công bố thông tin trong từng sản phẩm dịch vụ trước khi Người dùng/Khách hàng thực hiện việc đặt đơn hàng thành công, thì Nhà cung cấp có nghĩa vụ tuân thủ các quy định và chính sách chung của ” Việt Nam Du Lịch ” đã được đăng tải công khai.
 • Đăng tải công khai và chi tiết về giá bán sản phẩm dịch vụ, chính sách giá sản phẩm dịch vụ tương ứng cho số lượng sản phẩm dịch vụ khác nhau và tại từng thời điểm khác nhau. Giá bán sản phẩm dịch vụ phải bao gồm đầy đủ các loại thuế,phí theo đúng quy định của pháp luật tại Việt Nam hoặc địa phương nơi Nhà cung cấp hoạt động kinh doanh.
 • Nhà cung cấp có trách nhiệm thực hiện và cung cấp đúng và đầy đủ các nội dung dịch vụ cho Khách hàng theo đúng đơn đặt hàng sản phẩm dịch vụ. Nhà cung cấp tự chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý nếu như có những thỏa thuận riêng với khách hàng ( các thỏa thuận không được liệt kê trong đơn đặt hàng ) dẫn đến các tranh chấp khiếu nại với Khách hàng hoặc bên thứ 3.
 • Nhà cung cấp chấp nhận và đồng ý với quy định và chính sách giảm giá cho người dùng/khách hàng do ” Việt Nam Du Lịch ” sử dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ và đơn đặt hàng để nhằm mục đích kích thích nhu cầu mua sản phẩm dịch vụ,thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ cho việc xúc tiến,tiếp thị thương mại…
 • Nhà cung cấp khi thực hiện việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ theo đơn đặt hàng tới khách hàng có trách nhiệm phổ biến hướng dẫn và yêu cầu khách hàng tuân thủ pháp luật,nội quy,quy định về  pháp luật,an ninh trật tự,an toàn phòng chống cháy nổ,an toàn khi di chuyển và sử dụng phương tiện di chuyển…tại các địa phương,điểm đến liên quan tới sản phẩm dịch vụ như: khách sạn,homestay resort, địa phương đi du lịch,phương tiện di chuyển tàu xe máy bay…
 • Nhà cung cấp trước khi cung cấp sản phẩm dịch vụ cho Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm đối chiếu,kiểm tra giấy tờ thân nhân hợp pháp của Khách hàng và yêu cầu Khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện trước khi cung cấp,cho phép Khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ.
 • Nhà cung cấp có trách nhiệm tuân thủ đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các  quy định và chinh sách pháp luật về Bảo hiểm du lịch,Bảo hiểm nhân thọ…cho Khách hàng. Nhà cung cấp yêu cầu Khách hàng mua Bảo hiểm bắt buộc tương ứng với sản phẩm dịch vụ mình cung cấp, tư vấn và khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm không bắt buộc nếu thấy cần thiết.
 • “Nhà cung cấp có đăng ký kinh doanh” có trách nhiệm cung cấp cho ” Việt Nam Du Lịch ” các thông tin,hình ảnh và ký hợp đồng và áp dụng chính sách thanh toán dành cho Nhà cung cấp có đăng ký kinh doanh
 • “Nhà cung cấp không có đăng ký kinh doanh” có trách nhiệm cung cấp cho ” Việt Nam Du Lịch ” các thông tin hình ảnh về cá nhân,người đại diện hợp pháp và áp dụng chính sách thanh toán cho Nhà cung cấp không có đăng ký kinh doanh.
 • “Nhà cung cấp là đại lý cho Nhà cung cấp khác có đăng ký kinh doanh” có trách nhiệm cung cấp cho ” Việt Nam Du Lịch ” các thông tin hình ảnh về cá nhân,người đại diện hợp pháp,hợp đồng đại lý hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh với Nhà cung cấp khác có đăng ký kinh doanh. Nếu Nhà cung cấp có hợp đồng hợp tác đại lý và được Nhà cung cấp khác có đăng ký kinh doanh đảm bảo các nghĩa vụ về tài chính thì sẽ áp dụng chính sách thanh toán cho Nhà cung cấp có đăng ký kinh doanh.
 • Có trách nhiệm tự quản lý và bảo mật thông tin tài khoản trên hệ thống của ” Việt Nam Du Lịch “. Không sử dụng thông tin tài khoản vào mục đích khác như Hacker,phá hoại hay tham gia tấn công mạng….
 • Nhà cung cấp có trách nhiệm tuân thủ chính sách bảo mật thông tin về Khách hàng theo quy định pháp luật và của ” Việt Nam Du Lịch “,không sử dụng cho mục đích khác và không chia sẻ với các bên thứ 3 trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật.
 • Nhà cung cấp không cung cấp hoặc yêu cầu Người dùng/Khách hàng cung cấp thông tin liên lạc thông qua các công cụ chức năng như: trao đổi nhắn tin,ticket hỗ trợ…trên hệ thống ” Việt Nam Du Lịch “. Thông tin liên hệ của Khách hàng sẽ được cung cấp chính thức sau khi Người dùng/Khách hàng hoàn thành đơn đặt hàng, và Thông tin liên lạc của Nhà cung cấp sẽ được cung cấp tới Khách hàng bằng email trong quá trình xử lý và chuyển đổi trạng thái đơn đặt hàng.
 • Nhà cung cấp cho phép ” Việt Nam Du Lịch ” toàn quyền sử dụng thông tin,tên tuổi,thương hiệu và hình ảnh …. của Nhà cung cấp và/hoặc liên quan đến các sản phẩm dịch vụ mà Nhà cung cấp đăng tải lên hệ thống của ” Việt Nam Du Lịch ” vào các mục đích xúc tiến thương mại,phát triển kinh doanh,marketing quảng cáo để thúc đẩy việc bán hàng …. Điều đó đồng nghĩa là Nhà cung cấp chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và đồng ý làm chứng miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật cho ” Việt Nam Du Lịch ” trong trường hợp xảy ra các tranh chấp quyền sở hữu,quyền sở hữu thương mại,quyền sở hữu trí tuệ đối với bên thứ 3 (nếu có).
 • Trong trường hợp có yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật,các cơ quan chức năng,các yêu cầu từ tổ chức quốc tế….Nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan theo yêu cầu, cử đại diện làm việc với các cơ quan chức năng và thông báo kết quả lại cho VNDL.

Bộ phận quản trị ” Việt Nam Du Lịch .vn “